Pozvánka na Valnou hromadu Rugby Clubu Tatra Smíchov, z.s.

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 23. dubna 2018 od 18.00 v klubovně našeho areálu (FCC rugby arena, Smrčinská ulice, Praha 5, Smíchov). Zveme jak členy s hlasovacím právem, tak i zákonné zástupce členů bez hlasovacího práva, aby měli možnost se blíže seznámit s činností klubu.

Program Valné hromady naleznete zde a přílohy s ním související zdeDodatečně lze doplnit program pouze se souhlasem Valné hromady, nelze však zařadit rozhodování ohledně stanov a rozpuštění/sloučení Rugby Clubu Tatra Smíchov, z.s..

Členem s hlasem rozhodujícím je osoba starší 18-ti let. Tento člen má právo hlasovat na Valné hromadě a být volen do všech volených orgánů klubu. Členové mladší 18-ti let mají na Valné hromadě hlas poradní. Zveme také jejich zákonné zástupce, aby se seznámili s činností klubu.

Člen Rugby Club Tatra Smíchov, z.s. se Valné hromady zúčastňuje osobně. Člen Rugby Club Tatra Smíchov, z.s. s hlasem rozhodujícím se může na Valné hromadě nechat zastupovat zmocněncem na základě písemné plné mocivzor plné moci naleznete zde.

Zmocněncem může být jen některý z členů Rugby Club Tatra Smíchov, z.s. s hlasem rozhodujícím. Jeden zástupce může převzít zastupování maximálně pěti členů Rugby Club Tatra Smíchov, z.s..

Členové Rugby Club Tatra Smíchov, z.s. přítomní na Valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, přičemž musí být rozlišeno, zda jde o členy s hlasem rozhodujícím, či o ostatní členy Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.. Plné moci se připojí k listině přítomných.

Registrace přítomných členů bude probíhat od 17,00 hod., žádáme o včasný příchod, aby mohla být Valná hromada zahájena v 18,00 hod.

Prosíme Vás během registrace také o kontrolu aktuálních kontaktů v tabulce, která bude u registračního stolu.

Žádáme dále o doplacení členských příspěvků.

 

Bc. Kateřina Koubová, Generální sekretář RC Tatra Smíchov, z. s.

Září 2019

Po Út St Čt So Ne
1
 • U16 soustředění ragby
 • U19 - soustředění
2
 • trénink Olymp
3
 • trénink Iuridica
4
 • trénink Olymp
 • ČR REPRE - trénink
5
6
7
 • U19 - Tatra x Slávia
 • Tatra Barbariens trénink
 • Muži - Tatra-Říčany Top6
 • NADĚJE - Tatra Říčany
 • U16- Tatra A x Říčany
 • Old boys- Španělsko
 • U16 - Tatra B x BABICE
8
 • zápas Iuridica
 • U18 - reprezentační sraz
9
 • trénink Olymp
 • Natáčení Seznam.cz (Kafčoun a Šídlo)
 • U18 - reprezentační sraz
10
 • trénink Iuridica
11
 • trénink Olymp
12
13
14
 • Tatra Barbariens trénink
 • U16 - Tatra x Olymp
 • Muži - Tatra-Dragon Top6
 • MUŽI NADĚJE - Tatra x Dragon
15
 • U14 - Tatra A x Bystrc
16
 • trénink Olymp
17
 • Měsíc zdravé 6 - kategorie U6-U10 - horní hřiště
 • trénink Iuridica
18
 • trénink Olymp
 • ČR REPRE trénink
19
 • ČR REPRE - trénink/meeting
 • Měsíc zdravé 6 - kategorie U6-U10 - horní hřiště
20
 • ČR REPRE - trénink
21
 • ČR x MAĎARSKO - muži na Tatře
 • Charitativní pochod Šlapeme násilí na paty za účasti RC Tatra Smíchov
 • Tatra Barbariens trénink
 • U20 - NÁROĎÁK
 • PROMÍTÁNÍ RWC
 • ČR REPRE x Maďarsko - výkop
22
23
 • trénink Olymp
24
 • trénink Iuridica
25
 • trénink Olymp
26
27
28
 • Muži - Vyškov-Tatra Top6
 • Tatra Barbariens trénink
 • zápas Iuridica
29
30
 • trénink Olymp

Praktické informace