Pravidla pro nošení roušek

1) V areálu platí stejná pravidla pro nošení roušek jako jinde:

– roušky jsou povinné ve všech vnitřních prostorech,

– roušky jsou povinné pokud osoby nedodržují odstup 2m.

2) Při trénincích lze šatny na dolním i horním hřišti používat pouze k odkládání věcí. Kdo se převléká, činí tak venku.

3) Při trénincích nelze používat sprchy.

4) Při zápasech kategorií U14 a výše budou používány šatny i sprchy při dodržení platných mimořádných opatření.

5) Při vstupu do šatny a klubovny je každý povinen použít dezinfekci rukou a následně doržovat odstup od ostatních osob 1,5m.

Nic z 1. 7. 2022 na 8. 7. 2022.

Praktické informace