Uvolnění pravidel pro sportování

V návaznosti na uvolnění vládních opatření omezujících volný pohyb osob aktualizovala Česká rugbyová unie své stanovisko k možnostem sportování. Stanovisko ČSRU se opírá o výklad JUDr. Daniela Viduny, vypracovaný pro Českou unii sportu, který podrobně popisuje současné možnosti sportování včetně možnosti v rámci organizovaného amatérského sportu.

Z posledně uvedého výkladu citujeme: “Obecný zákaz pohybu osob byl v dosavadní podobě zrušen a nahrazen pravidly uvedenými v Usnesení č. 452, přičemž došlo k zásadnímu kroku v podobě navýšení počtu společně sportujících osob na 10. Usnesení je nyní koncipováno odlišným způsobem než předešlá opatření Ministerstva zdravotnictví. Jelikož již neplatí obecný zákaz pohybu osob, je tedy dovoleno vše, co není Usnesením 452 omezeno, nařízeno či zakázáno.

Pro nás jsou dále podstatné mimo jiné tyto body:

 • opatření nezakazuje žádné sporty, a to ani kontaktní sporty, které tak jsou dovolené,
 • pokud společně sportuje nejvýše 10 osob na venkovním sportovišti, nemusí přitom mít roušky. Jinak, tj. při pohybu v rámci areálu mimo hřiště stejně jako při sportování mimo areál, stále platí povinnost nosit roušky.

Plné znění stanoviska JUDr. Daniela Viduny

24. 10. 2020
 • MUŽI: 1.kolo Play Off 24. 10. 2020
  Více podrobností
 • Ženy: Tatra X Petrovice 24. 10. 2020 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • MUŽI - Sparta x Tatra - odložené utkání 24. 10. 2020  14:00 - 16:00 RC Sparta Praha
  Více podrobností
25. 10. 2020
 • U19 Tatra A : RC Sparta 25. 10. 2020 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností

Praktické informace