Uvolnění pravidel pro sportování

V návaznosti na uvolnění vládních opatření omezujících volný pohyb osob aktualizovala Česká rugbyová unie své stanovisko k možnostem sportování. Stanovisko ČSRU se opírá o výklad JUDr. Daniela Viduny, vypracovaný pro Českou unii sportu, který podrobně popisuje současné možnosti sportování včetně možnosti v rámci organizovaného amatérského sportu.

Z posledně uvedého výkladu citujeme: „Obecný zákaz pohybu osob byl v dosavadní podobě zrušen a nahrazen pravidly uvedenými v Usnesení č. 452, přičemž došlo k zásadnímu kroku v podobě navýšení počtu společně sportujících osob na 10. Usnesení je nyní koncipováno odlišným způsobem než předešlá opatření Ministerstva zdravotnictví. Jelikož již neplatí obecný zákaz pohybu osob, je tedy dovoleno vše, co není Usnesením 452 omezeno, nařízeno či zakázáno.

Pro nás jsou dále podstatné mimo jiné tyto body:

 • opatření nezakazuje žádné sporty, a to ani kontaktní sporty, které tak jsou dovolené,
 • pokud společně sportuje nejvýše 10 osob na venkovním sportovišti, nemusí přitom mít roušky. Jinak, tj. při pohybu v rámci areálu mimo hřiště stejně jako při sportování mimo areál, stále platí povinnost nosit roušky.

Plné znění stanoviska JUDr. Daniela Viduny

17. 6. 2024
 • U6+U8 - rozlučka se sezonou 17. 6. 2024 | 17:00 - 20:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
19. 6. 2024
 • ČR x New Zealand Ambassador's XV 19. 6. 2024 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
22. 6. 2024
23. 6. 2024
 • Prague Rugby 7´ 22. 6. 2024 - 23. 6. 2024 |  RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností

Praktické informace