VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Rugby Club Tatra Smíchov, z. s.
Vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na generálního dodavatele sportovního oblečení

Zadavatel:
RC Tatra Smíchov, z.s.

Předmět výběrového řízení:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy na generálního dodavatele sportovního oblečení

Termín plnění:
od 1. ledna 2021, smlouva bude uzavřena na dobu 3 let s možností prodloužení (podmínky budou předmětem smluvní dokumentace)

Popis předmětu zakázky (povinné náležitosti Nabídky):
1) Sportovní oblečení do tzv. Povinných balíčků
 hrací dresy pro A tým mužů,
 hrací dresy pro A tým žen,
 šortky,
 tepláky,
 tréninková mikina,
 tréninková bunda,
 klubová mikina,
 klubová bunda,
 štulpny
 batoh/taška
u každé položky s uvedením ceny a vyobrazení

2) velikosti od 4 let do dospělých XXXL

3) záruku dodání stejného druhu zboží po dobu minimálně tří let a možnost dodání po jednotlivých kusech

4) vedení E-shopu RC Tatra Smíchov

Nabídky zasílejte do 15. 7. 2020 na adresu club@rugbytatra.com.

Způsob a kritéria hodnocení písemných Nabídek:
– Splnění všech bodů v Popisu předmětu zakázky,
– Kvalita,
– Cena.

Zadavatel si vyhrazuje možnost, nevybrat si ze zaslaných nabídek žádnou.

Kontakt:
Kateřina Kropáčková
Tel.: 724 055 660

Nic z 6. 7. 2022 na 13. 7. 2022.

Praktické informace