TATACA – Ragbyová akademie

TATACA – Tatra Academy – Sportovní ragbyová akademie Tatry Smíchov 

Příspěvky se platí na základě vystavené faktury klubem.

Určeno pouze pro hráče U10, U12, U14 

Ragbyový klub Tatra Smíchov na základě výsledků zkušebního programu připravil dlouhodobý program na podporu až 60 ti sportovních talentů ve věku od 10 do 14 let.

Podporovat a motivovat sportovní talenty

Cílem rozšířeného sportovního cyklu je zlepšení komplexní ragbyové přípravy.
Sekundárním cílem je upevnění vztahu ke sportu, utváření správných impulzů do tréninkových aktivit a osobního života pod vedením domácích a zahraničních odborníků.

Podpora RCTS:

 1. Sociální oblast
  – určeno pro hráče ze sociálně slabšího prostředí
  – neúplných rodin
 2. Vícečlenné rodiny
 3. Velmi talentovaní hráči

Podmínky účasti:

 1. Být členem klubu, mít uhrazené členské příspěvky či podanou žádost pro účastníky v rámci sociálního programu RCTS
 2. Písemná přihláška
 3. Úhrada příspěvku (faktura vystavená klubem)

Program tréninkových jednotek:

Pondělí: 17:00 – 18:30 Atletika/ Ragby
Středa: 17:00 – 18:30 Ragby/ Silová obratnost 

Vedení TATACA:

Martin Olič: tel. 602 607 195, olee@email.cz
Leoš Kořený: tel. 723 148 047, laika.k@centrum.cz

Sportovní úsek

 • Karel Šampalík: Ragbyové tréninkové cykly
 • Jacques Fick ragbyové dovednosti
 • Vladimír Vanický: Obratnost a zvýšení silových schopností
 • Jan Maštera: Pohybová všestrannost / atletika

Nic z 10. 12. 2023 na 17. 12. 2023.

Praktické informace