D. I. SEVEN

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN se již od roku 1995 zabývá službami v bezpečnostní a úklidové sféře. Bezpečnostní služby i úklidové práce poskytujeme našim klientům ve všech oblastech České republiky. Naše agentura je rovněž držitelem Osvědčení o registraci v souladu s požadavky Registračního řádu CI a Aplikační směrnice ČAP P 102 a Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem České republiky.

www.diseven.cz