Centrum Formování Tatra – CFT

Sportovní centrum mládeže fungující ve spolupráci s ČSRU.

RC Tatra Smíchov představuje program cílené přípravy nadějných a motivovaných hráčů/ček ve věku od 13-19 let. Jde o nový projekt, který vytváří nadstavbu nad standardní tréninkový proces a je zaměřen na individuální zlepšení hráčů s ohledem na jejich silné a slabé stránky. CFT by mělo navazovat na projekt Tataka (Tatrovácká Akademie), který funguje již 6 let a od podzimu 2021 je jen pro mladší děti v kategoriích U10 a U12. 

Garantem programu je sportovní ředitel RC Tatra Smíchov Filip Vacek a hlavním trenérem CFT je Karel Šampalík viz sportovní CV na konci článku. 

Program začal na jaře 2020 v testovacím módu, kdy byla možnost díky omezením z důvodu Covidu více trénovat. Oficiální start CFT byl od začátku září 2020. V roce 2021 bylo CFT zařazeno do programu Sportovních center mládeže (SCM), který organizuje ČSRU.

Náplň a podmínky činnosti CFT:

 1. Ve spolupráci s trenéry jednotlivých kategorií jsou vytipováváni hráči. Jde o výběrový projekt, není určen pro všechny zájemce. Podmínkou jsou odpovídající předpoklady z hlediska talentů a chuť trénovat!!! 
 2. Tréninky probíhají v ranních hodinách (6:00) a odpoledne před tréninky jejich kategorie či ve dnech, kdy mají volno, tak, aby hráči měli 2-3× trénink navíc/týden. 
 3. Tvorba herních profilů, které zahrnují testování hráčů, identifikaci jejich silných a slabých stránek a doporučení pro jejich zlepšení. Vše je koordinováno s trenéry jejich kategorie a specialistou na kondiční přípravu. 
 4. Hráči absolvují kineziologický test a komplexní kondiční test, který má za úkol identifikovat problémové partie. Díky testu bude mít každý člen/ka připraven individuální program pro odstranění svalových disbalancí a špatných pohybových návyků. Cílem je maximalizovat možný efekt tréninkového procesu a minimalizovat možnost pozdějších zranění.
 5. Práce s hráči a rodiči ve smyslu identifikování příležitostí pro studium v zahraničí a jejich následný ragbyový rozvoj.
 6. Příprava možné spolupráce se zahraničním centrem formování. 
 7. Příprava letního a zimního kempu na Tatře.
9. 6. 2023
 • Australský fotbal trénink horní hřiště 9. 6. 2023 | 19:00 - 21:00
  Více podrobností
10. 6. 2023
 • Tonda Brabec - hřiště 10. 6. 2023 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
11. 6. 2023
 • U14 - Tatra x Sparta - finále ligy 11. 6. 2023 | 17:00 - 18:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností

Praktické informace