Partneři

 •  

  OPEL

  myOpel je vize, která jde za hranice vašeho vozu. Chceme oslovit lidi na celém světě. S novými řešeními mobility. Se silnými partnery. S inovativními nápady. S vámi. Zde najdete zprávy o aktuálních prodejních kampaní, událostech a exkluzivní informace o autorizovaných servisech Opel.

 •  

  Firma FCC

  Firma FCC byla založena v roce 1988 v Rakousku a v relativně krátkém období se stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. V České republice působí od roku 1992 a dnes je největší a nejperspektivnější firmou v odpadovém hospodářství. Firmy skupiny FCC v České republice obsluhují téměř 1,2 milionu obyvatel a nabízejí komplexní paletu služeb pro obce, podniky a živnostníky. Součástí nabídky služeb je zpracování druhotných surovin, provoz solidifikační jednotky a biodegradačních ploch. FCC Environment zajišťuje sanaci starých ekologických zátěží, projektuje, staví a rekultivuje vlastní skládky. Všechny firmy skupiny FCC v České republice nabízejí zájemcům zajištění využití nebo odstranění odpadů.

 •  

  Chorus Asset Management

  Investiční a poradenská společnost.

 •  

  Warehouse #1

  Warehouse #1 je maloobchodní prodejnou společnosti Ultra Premium Brands, jejíž kořeny sahají zpět do roku 1993. Dva přátelé a současní partneři v této společnosti, Jakub Janeček a Jiří Rabel cítili po přestěhování kanceláří a příručního skladu do nových prostor v pražském Karlíně potřebu otevřít maloobchodní prodejnu. Tento záměr se stal skutečností ještě téhož roku v prosinci 2011. „Jsme poměrně normální kluci, kteří mají rádi kvalitu a tu, převážně tekutou, jsme soustředili v našem obchodě.

 •  

  Generali CEE Holding B.V

  Pojišťovna Generali je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových pojistitelů s předepsaným pojistným přesahujícím 74 miliard eur (v roce 2015). Se 76 tisíci zaměstnanci po celém světě a se 72 miliony klientů ve více než 60 zemích zaujímá skupina Generali vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v Asii a také v regionu střední a východní Evropy. V 10 zemích tohoto regionu je skupina Generali jedním z předních poskytovatelů pojištění prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding. Pojišťovna Generali patří s tržním podílem 7,2 % (k 31. 12. 2014 dle metodiky ČAP) mezi největší české pojišťovny. Individuální přístup, kvalitní pojistné produkty životního i neživotního pojištění připravené na základě potřeb klientů a špičkový servis jsou pro pojišťovnu Generali samozřejmostí. Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik je poskytován prostřednictvím vlastních spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností. Pojišťovna Generali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná na celém území České republiky. Generali je jedinou pojišťovnou v ČR s cerifikací ISO 9001:2008

 •  

  Staropramen

  Staropramen

  Ať už nedáte dopustit na desítku nebo Granát, na perfektní chuť našeho piva se můžete vždycky spolehnout.

 •  

  Magistrát hl.m. Praha

  Magistrát hl.m. Praha Partner projektů: Modernizace a rekonstrukce sportoviště, turnaj dětí a mládeže Prague Youth Rugby Festival a utkání New Zealand Ambassador’s XV.

 •  

  Městská část Praha 5

  Městská část Praha 5 Partner projektů: Sportovní příprava dětí a mládeže RC Tatra Smíchov, Sport –, Údržba travnaté plochy a areálu, Spolupořadatel při akcích: Mezinárodní utkání Česká republika vs. Maďarsko Školní liga ragby, ČR vs New Zealand Ambassador´s XV., Prague Youth Rugby Festival.

 •  

  ECLC Investment LTD

  8Investiční a poradenská společnost.

 •  

  J&T SPORTTEAM o.s.

  Poslání J&T SPORTTEAM o.s.: zabezpečení a rozvoj jednotlivých druhů rekreačního a výkonnostního sportu pro členy sdružení, podpora rekreačního,výkonnostního a vrcholového sportu formou sponzoringunebo daru, podpora sportu dětí a mládežea také hendikepovaných sportovců, zastupovánía podpora jiných právních subjektů při realizaci sponzoringuv oblasti sportu.

 •  

  Kolektory Praha, a.s.

  Kolektory Praha, a.s. je partnerem projektu „Sportovní činnost dětí a mládeže” a přispívá  na sportovní vybavení, dopravu na turnaje a utkání a pronájem tělocvičen v zimní přípravě.

 •  

  ČEPS

  ČEPS, a.s. je společnost zajišťující na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy (elektrická vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraná vedení a zařízení 110 kV) na základě licence dle energetického zákona číslo 458/2000 Sb.

  Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, s 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3508 km, 220 kV o délce 1910 km, 110 kV o délce 84 km.

  ČEPS poskytuje přenosové služby na území České republiky a dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku. Současně je společnost začleněna do evropských struktur. Přiděluje formou aukcí přenosové kapacity pro export, import a tranzit elektrické energie. Firma se též podílí na formování trhu s elektřinou na území Evropy.

 •  

  CHRIŠTOF, spol. s r.o.

  CHRIŠTOF, spol. s r.o. Společnost CHRIŠTOF je prádelenská společnost zabývající se především komplexním servisem a pronájmem prádla. Komplexní servis a pronájem prádla využívají zdravotnické organizace (nemocnice, soukromé kliniky, rehabilitační centra, dialyzační střediska), ubytovací zařízení (hotely, penziony) a organizace z oblasti sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou) apod.

 •  

  Sport bez předsudků

  Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů. Projekt Sport bez předsudků již šest let aktivně pracuje sdětmi ze základních škol přímo na sportovištích, ale imimo ně. SBP se pomocí sportu snaží pozitivně ovlivňovatmladou generaci.Aktivně se zaměřujeme na preventivní činnost, vytvořenínových mimoškolních soutěží a popularizacisportu.

 •  

  Petra Hýsková advokátní kancelář

  www.akhyskova.cz
  Naše kancelář je připravena vždy pro Vás navrhnout komplexní řešení na míru dle Vašeho požadavku a při zohlednění specifik daného případu.
  „Tvoříme tým, jehož cílem není meta vyznamenání, ale pocit z dobře odvedené práce.”

 •  

  MyQ, spol. s r.o

  MyQ, spol. s r.o. od roku 2001 jako jedna z divizí firmy JANUS spol. s r.o. začala vyvíjet vlastní řešení zabezpečeného tisku, které od roku 2007 nese název MyQ. Po letech pod záštitou mateřské firmy, se 1. července 2014 osamostatnila a dál rosteme. Produkty společnosti MyQ jsou distribuovany prostřednictvím sítě obchodních partnerů ve více než 80 zemích světa a rychle si nachází příznivce mezi firmami, školami i státními institucemi.

 •  

  PRK Partners

  PRK Partners je přední advokátní kanceláří a nositelem nejvýznamnějších mezinárodních i lokálních ocenění (Chambers Europe Awards for Excellence, Právnická firma roku v ČR v několika letech po sobě a další). Společnost, dříve pod názvem Procházka Randl Kubr, působí na trhu přes dvacet let, během nichž vyrostla v právní firmu poskytující komplexní právní poradenství prostřednictvím svých kanceláří v Praze, Bratislavě a Ostravě.

 •  

  D. I. SEVEN

  Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN se již od roku 1995 zabývá službami vbezpečnostní a úklidové sféře. Bezpečnostní službyi úklidové práce poskytujeme našim klientům vevšech oblastech České Republiky. Naše agentura je rovněž držitelem Osvědčení oregistraci v souladu s požadavky Registračního řáduCI a Aplikační směrnice ČAP P 102 a Osvědčení podnikatelevydané Národním bezpečnostním úřademČeské republiky.

 •  

  NOWACO

  NOWACO v České republice zaujímá vedoucíroli v distribuci mražených, chlazenýcha čerstvých potravin. Ze dvou distribučních dep vyjíždíi do těch nejodlehlejších koutů republiky 6x týdně200 distribučních vozů denně, které našim zákazníkůmpřepraví na 800 tun výrobků. Vlastní továrnav Opavě vyprodukuje denně tuny výrobků od bramborovýchkroket, přes sortiment hotových jídela zeleninových směsí, až po oblíbené zmrzliny vlastníznačky PRIMA.

 •  

  TiV Svět bez dluhů

  TiV Svět bez dluhů Problém pohledávek se v dnešnídobě týká více či méně každéhopodnikatelského subjektu. A vzhledem k tomu, že neřešené pohledávky se mohou postupem časustát zdrojem velkých problémů a ne jednu společnostjiž stály vlastní existenci, je moudrým krokem včasvyhledat profesionální pomoc. Dosavadní praxe potvrdila,že naše úsilí, tedy práce specializované společnosti,je mnohem efektivnější než sebelépe míněnásnaha vašich interních oddělení jejichž prioritoujsou jiné úkoly. Při naší činnosti postupujeme vždyv souladu s platným právním řádem ČR a respektujemepravidla obchodního tajemství a etické základyv podnikání.

 •  

  PNEU PROCHÁZKA

  Garáž (Pneuservis) jsme otevřeli v únoru 1992 a tím to celé začalo. O pneumatikách jsme věděli málo, ale o věcech jako účetnictví, bankovnictví a obchodování už vůbec nic. Tehdy jsme ani nepředpokládali, že pneumatiky vůbec budeme prodávat. Tehdy byla praxe taková, že si lidi pneumatiky koupili v Barumce a do pneuservisu je jeli pouze namontovat. Během cca roku jsme si získali docela pěkný okruh klientely. Dodnes nevíme, jak se nám to podařilo, a jsme velice potěšeni, když se dnes bavíme se starými zákazníky, kteří k nám jezdí od začátku, a vzpomínáme na staré časy.

 •  

  ČERVINKA-ROLETY

  ČERVINKA-ROLETY Sdružení Červinka-Rolety-Žižkov vyrábí, montuje a opravuje klasické rolety z vlnitého plechu, tak i ocelové mřížové rolety.

 •  

  Městská část Praha 17

  Městská část Praha 17 Partnerem projektu v roce 2017: Sport – Praha bez předsudků 2017

 •  

  Městská část Praha 6

  Městská část Praha 6 Partner projektu v roce 2017: –

 •  

  SBP-Zaviko

  Společnost SBP-Zaviko International působí na trhu reklamních společností úspěšně již řadu let. Jsme etablovanou firmou s výraznou orientací na individuální požadavky zákazníka, kterému nabízíme komplexní servis v oblasti výroby a zajištění reklamy.

 •  

  Anděl

 •  

  LUBSTAR, a.s.

  LUBSTAR, a.s. Na českém trhu s mazivy působí již více než dvacet let, pod značkou LUBSTAR pak od roku 2003. Sídlí v moderním areálu v Kralupech nad Vltavou, kde má pro své zákazníky největší skladové zásoby olejů a maziv Mobil v rámci celé střední Evropy. Specializuje se rovněž na značkové oleje OMV, TIGROL a HOUGHTON.

 •  

  Český catering

  Český catering

  Jsme zvyklí zajišťovat občerstvení jak pro menší skupiny o deseti a více lidech, tak na větších setkáních pro sto a více hostů. Vyplníme Váš každý požadavek a s radostí připravíme speciální menu přesně pro Vaši akci.

 •  

  Leman Sport

  Prodejnu najdete na adrese Leman Sport, Branická 722/19, 147 00 Praha 4 – Braník.Na 100 m2 prodejní plochy najdete kompletní sortiment značek MOLTEN a ERREA, jejichž jsme výhradními dovozci do ČR, z ostatních značek nabízíme veškeré zboží a sportovní pomůcky vhodné a potřebné pro míčové hry a kolektivní sporty.Náš odborně školený personál Vám ochotně a dobře poradí při výběru zboží, v případě potřeby nebo momentální nedostupnosti zajistí doobjednání.

 • CzechTourism – Kudy z nudy

  Kudyznudy.cz - tipy na výlet

26. 9. 2020
27. 9. 2020
 • U14 Tatra A2 : Plzeň/AMMOR 27. 9. 2020  15:00 - 16:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U14 - Tatra B2 x Babice A 27. 9. 2020  16:00 - 17:00 RC Tatra Smíchov - hlavní hřiště
  Více podrobností
28. 9. 2020
 • U14 Dragon Brno AB:Tatra A1,B1 28. 9. 2020 RC Dragon Brno, 9, Cacovice 973, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany, Česko
  Více podrobností

Praktické informace