AED defibrilátor

Od letošního jara je naše hřiště vybaveno automatickým externím defibrilátorem (AED). Přístroj je umístěný v chodbě u šaten, vpravo za vchodem.

Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopen automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny.

Jak správně AED použít?

 1. Zjistíme, zda nám nehrozí nebezpečí.
 2. Zavoláme si o pomoc z okolí.
 3. Zjistíme, zda postižený reaguje – hlasitě dotyčného oslovíme, zatřeseme jeho rameny.
 4. Pokud nereaguje, otočíme jej na záda.
 5. Zprůchodníme dýchací cesty tlakem na čelo a tahem brady vzhůru.
 6. Během 10 sekund zkontrolujeme dýchání – svoji hlavu přiblížíme k obličeji postiženého a sledujeme pohyby hrudníku.
 7. Voláme záchrannou službu pod číslem 155.
 8. Pokud člověk NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ (má např. lapavé dechy, chrčí), zahájíme resuscitaci – nepřerušovaně oběma rukama stlačujeme střed hrudníku frekvencí 100-120/min. do hloubky 5-6 cm.
 9. Pošleme někoho dalšího pro AED. Pokud jsme na místě sami, masáž nepřerušujeme a přístroj nevyhledáváme.
 10. Otevřeme/spustíme AED.
  • po zapnutí AED se automaticky spustí hlasová nápověda
  • nalepíme elektrody na odhalený hrudník raněného přesně dle obrázků
  • během nalepování elektrod stlačování hrudníku nepřerušujte!
  • při vyhodnocování srdečního rytmu odstupte od postiženého, nedotýkejte se jej
  • je-li výboj doporučen, AED nás vyzve k podání výboje zmáčknutím tlačítka, nebo jej sám podá
  • při výboji se postiženého nedotýkejte, odstupte od něj
 11. Po podání výboje okamžitě pokračujte ve stlačování hrudníku.
  • pokud bude potřeba další výboj, AED nás upozorní
  • nalepené elektrody již nesundáváme až do příjezdu záchranné služby
 12. Ve stlačování hrudníku pokračujeme, dokud:
  • se postižený aktivně nebrání (pohyb, otevírání očí)
  • si resuscitaci nepřevezmou záchranáři
  • nedojde k úplnému vyčerpání zachránců
  • nám nehrozí nebezpečí.

7. 3. 2024
 • U14 - přátelák se Slávií - horní hřiště 7. 3. 2024 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
8. 3. 2024
 • U10 a U14 + Berlín turnaj/přátelák na Tatře - horní hřiště 8. 3. 2024 - 9. 3. 2024 |  RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
9. 3. 2024
 • U10 a U14 + Berlín turnaj/přátelák na Tatře - horní hřiště 8. 3. 2024 - 9. 3. 2024 |  RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
 • MUŽI REPRE - ČR x Švýcarsko 9. 3. 2024
  Více podrobností
 • REPRE U23 - trénink 9. 3. 2024 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
10. 3. 2024
 • U12 - přátelské utkání - horní hřiště + promítání 6Nations 10. 3. 2024 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností

Praktické informace