Fungování RC Tatra Smíchov od pondělí 19.10.2020

Podle nařízení vlády platí v areálu RC Tatra Smíchov tato omezení:
– zákaz shromažďování více než šesti osob; skupina musí udržovat odstup nejméně 2 m od ostatních
– zákaz používání vnitřních prostor sportovišť.
– doprovod členů nemá povolen pobyt v areálu

Doporučení pro sportovce a trenéry:
– omezení kontaktu,
– nošení roušek v blízkosti jiných osob a používání dezinfekce.
– kdo se necítí fit, nebo na jakékoliv příznaky onemocnění, zůstane doma.

!!!Nařízení i uvedená doporučení je nezbytné respektovat. Věříme, že zdraví pohyb je nejlepší prevence před onemocněním. Bohužel jarní lock down nám ukázal, jak devastující účinek na kondici a tím pádem i imunitu našich členů může mít. Proto bychom jim nyní chtěli nabídnout možnost hýbat se, byť samozřejmě při dodržení opatření, která si doba žádá.

Pokud nebude potřeba podmínky dále upravit, platí pro sportování v areálu RC TATRA SMÍCHOV tato pravidla:

1. Vzhledem k tomu, že se obáváme toho, že bychom následující opatření nebyli schopni dodržet u nejnižších kategorií, nebudou kategorie U6 a U8 trénovat na hřištích. Pokud se hlavní trenéři kategorií rozhodnou trénovat na veřejných sportovištích, musí přiměřeně dodržovat následující pravidla. Postup konzultují se sportovním ředitelem.
2. Nikoho ke společnému tréninku ani v nejmenším nepobízíme a pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodne nesportovat společně s ostatními, považujeme to za jeho osobní postoj k současné situaci. Všechny, kdo se rozhodnou zůstat doma, jen prosíme o zprávu, ať máme o situaci přehled. Pokusíme se pro ně připravit individuální náplň.
3. Aby se vyloučil kontakt mezi skupinami po skončení tréninku jedné kategorie a zahájení tréninku další kategorie, bude upraven čas tréninků tak, aby mezi koncem tréninku a začátkem dalšího tréninku byla pauza minimálně 20 minut. K zajištění minimálního počtu osob na hřišti může dojít ke změně času nebo místa tréninků. Pokud to budou vyžadovat okolnosti, je na hlavním trenérovi dané kategorie, aby zvážil další omezení, např. omezení počtu společných tréninků v týdnu (2 ze 3 nebo 1 ze 2), rozdělení tréninkového bloku a dvě části, kdy skupiny mohou trénovat po sobě, případně další.
4. Členové, kteří se rozhodnou pro společné trénování, budou rozděleni do stálých skupin po šesti osobách, a nebudou se stýkat s členy z jiných skupin. Složení skupin platí po celou dobu omezení.
5. Každý, kdo se pohybuje v areálu (mimo samotný trénink na hrací ploše), musí mít zakrytá ústa a nos.
6. Po příchodu do areálu a před odchodem je každý povinen použít dezinfekci rukou. Trenéři zajišťují dezinfekci míčů a případně dalších pomůcek. Klubové rozlišovací dresy nebudou používány.
7. Pro převlečení a přezutí nebudou používány vnitřní prostory. Venkovní prostory budou rozděleny tak, aby se umožnilo dodržet odstup mezi skupinami i při převlékání.
8. Hřiště budou rozdělena pevnými překážkami a páskami na 12 částí, každá o rozměru zhruba 15 x 30 m. V každé části smí trénovat pouze jedna šestičlenná skupina.
9. Abychom chránili trenéry a zároveň omezili možnost přenosu nákazy jimi samotnými, účastní se trenéři tréninků buď distančně, tzn. že se k žádné skupině nepřibližují více než na 2 metry, anebo má každá skupina trvale přidělena svého trenéra, který nepracuje s jinou skupinou.
10. V rámci tréninků budou maximálně omezeny všechny činnosti zahrnující kontakt mezi hráči (mlýn, ruck, skládka …). Dovolena je hra na dotek.

!!!Bezpodmínečnou podmínkou účasti na společných trénincích je dodržování těchto pravidel všemi účastníky. Kdo nebude omezení respektovat, nebude se smět společné činnosti účastnit.

17. 6. 2024
  • U6+U8 - rozlučka se sezonou 17. 6. 2024 | 17:00 - 20:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
    Více podrobností
19. 6. 2024
  • ČR x New Zealand Ambassador's XV 19. 6. 2024 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
    Více podrobností
22. 6. 2024
23. 6. 2024
  • Prague Rugby 7´ 22. 6. 2024 - 23. 6. 2024 |  RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
    Více podrobností

Praktické informace