Podpůrný program – ragby pro každého

Filozofií RC Tatra Smíchov je, že každý, kdo chce, může hrát ragby, a to bez ohledu na svoji finanční situaci.

Pokud by měla být výše členských příspěvků překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru
RC Tatra Smíchov žádost o zařazení do Podpůrného programu, který umožňuje snížení, popřípadě prominutí členského příspěvku. Žádost s podrobným odůvodněním zasílejte na e-mail club@rugbytatra.com.

Výkonný výbor žádost projedná a rozhodne o zařazení žadatele do Podpůrného programu.
Za účelem posouzení žádosti si výkonný výbor může vyžádat doplňující informace či doklady.

Výkonný výbor může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků rozhodnout o závazcích hráče, které osvobození podmiňují.

Údaj o zařazení do Podpůrného programu má důvěrnou povahu a nezveřejňuje se.


Zřídili jsme transparentní účet, na který může přispět každý, kdo chce podpořit náš Podpůrný program a umožnit hrát ragby těm, jejichž finanční situace není aktuálně příznivá.

2601729541/2010

V případě, že chcete přispět do Podpůrného programu anonymně, je možné příspěvek zaslat na účet klubu vedený u Fio Banky a.s., číslo 2801630503/2010. Klub následně převede částku na transparentní účet pod hlavičkou klubu.

Více informací:

Petr Novák
603 523 333 | petr.novak@cz.dsv.com

Kateřina Kropáčková

724 055 660 | club@rugbytatra.com

 

8. 12. 2023
9. 12. 2023
  • U6-U10 - Mikulášský turnaj - horní hřiště 9. 12. 2023 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
    Více podrobností

Praktické informace