Postup při zranění hráče RC Tatra Smíchov

V rámci snahy o zlepšení zdravotní péče našich hráčů a členů RC Tatra Smíchov představuje novou službu. Ta umožňuje nadstandardní přístup v případě jakéhokoliv zranění. Garantem služby je Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. z II. lékařské fakulty a FN v Motole. Osobou, která bude celou zdravotnickou péči organizovat ze strany RC Tatra Smíchov je MUDr. Karel Berounský. V případě jakéhokoliv úrazu na hřišti i mimo něj prosím postupujte podle následujících pokynů. V případě dalších dotazů se obraťte na sportovního ředitele RC Tatra Smíchov Filipa Vacka (tel. 608 965 755). Služba je hrazena pro aktivní členy klubu v rámci ročních příspěvků.

Postup při akutním zranění hráče během tréninku či turnaje:

  1. vzniklý úraz nahlásit trenérovi RC Tatra Smíchov /pokud nebyl přímo u vzniku úrazu/
  2. navštívit dospělou/dětskou pohotovost FN v Motole, V Úvalu 84, 224 438 590. V případě, že se úraz stal mimo domácí hřiště, je možno navštívit nejbližší pohotovost.
  3. podle závažnosti zranění, co nejdříve lékařskou zprávu naskenovat a zaslat e-mailem či zatelefonovat MUDr. Karlu Berounskému.
    Kontakty: karel.berounsky@gmail.com,  +420 777 326 412.

MUDr. Karel Berounský je lékařem 2. ortopedické kliniky FN Motol. Vzniklou situaci s Vámi prodiskutuje a společně se domluvíte na dalším postupu efektivní léčby, popřípadě domluví konzultaci s Prof. MUDr. Havlasem, Ph.D., či s jiným odborným lékařem.

Při chronickém zranění hráče, které není nutné řešit akutně, prosím kontaktujte opět MUDr. Karla Berounského, se kterým si domluvíte termín vyšetření u odborného lékaře.

8. 12. 2023
9. 12. 2023
  • U6-U10 - Mikulášský turnaj - horní hřiště 9. 12. 2023 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
    Více podrobností

Praktické informace