Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu spolku Rugby Club Tatra Smíchov, z. s.

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu, která se bude konat v úterý 26. dubna 2022 od 18:00 v klubovně (FCC rugby arena, Smrčinská ulice, Praha 5, Smíchov).

Zveme jak členy s hlasovacím právem, tak i zákonné zástupce členů bez hlasovacího práva, aby měli možnost se blíže seznámit s činností klubu.

Program:

 1. Zpráva Výkonného výboru o jeho činnosti a plnění závazků RC
 2. Zpráva prezidenta klubu k hospodářským výsledkům roku 2020
 3. Zpráva Kontrolní komise
 4. Schválení hospodářských výsledků roku 2021
 5. Schválení rozpočtu na rok 2022
 6. Informace sportovního ředitele o sportovní činnosti
 7. Informace o provozu a rozvoji areálů
 8. Volba nového výkonného výboru
 9. Vznik sociálního fondu a navýšení členských příspěvků od roku 2023
 10. Diskuse

V Praze dne 24. března 2022

Roman Rygl, prezident

 

22. 5. 2024
 • RA Olymp horní hřiště - trénink 22. 5. 2024 | 16:00 - 18:30
  Více podrobností
 • U16 A - Petrovice x Tatra A 22. 5. 2024 | 18:30 - 20:00 Rugby Klub Petrovice, 2/, Grammova 408, 109 00 Praha-Praha-Petrovice, Česko
  Více podrobností
24. 5. 2024
25. 5. 2024
 • MUŽI - 1.liga - semifinále 25. 5. 2024
  Více podrobností
 • MUŽI - extraliga - Tatra x - semifinále 25. 5. 2024 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U16 A - Tatra A x Říčany 25. 5. 2024 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U16 B - Tatra B x KRARARUBU 25. 5. 2024 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
26. 5. 2024

Praktické informace