Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu spolku Rugby Club Tatra Smíchov, z. s.

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu, která se bude konat v úterý 26. dubna 2022 od 18:00 v klubovně (FCC rugby arena, Smrčinská ulice, Praha 5, Smíchov).

Zveme jak členy s hlasovacím právem, tak i zákonné zástupce členů bez hlasovacího práva, aby měli možnost se blíže seznámit s činností klubu.

Program:

 1. Zpráva Výkonného výboru o jeho činnosti a plnění závazků RC
 2. Zpráva prezidenta klubu k hospodářským výsledkům roku 2020
 3. Zpráva Kontrolní komise
 4. Schválení hospodářských výsledků roku 2021
 5. Schválení rozpočtu na rok 2022
 6. Informace sportovního ředitele o sportovní činnosti
 7. Informace o provozu a rozvoji areálů
 8. Volba nového výkonného výboru
 9. Vznik sociálního fondu a navýšení členských příspěvků od roku 2023
 10. Diskuse

V Praze dne 24. března 2022

Roman Rygl, prezident

 

6. 12. 2023
 • U6/U8 - Mikulášský trénink 6. 12. 2023 | 17:00 - 19:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
8. 12. 2023
9. 12. 2023
 • U6-U10 - Mikulášský turnaj - horní hřiště 9. 12. 2023 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností

Praktické informace