Prosíme, noste roušky

Prosíme, noste roušky

Od dnešního dne platí pro pohyb v areálu RC Tatra Smíchov nutnost nosit roušku vyjma sportování na hřišti.  Občerstvení/bar bude otevřen formou okénka. Vnitřní prostory klubu (klubovna, sprchy, ..) vyjma toalet budou zavřené, tzn. hráči a hráčky se budou převlékat na tribuně a nebudou se využívat sprchy.

Důvodem je několik pozitivních případů na Covid v A týmu + podezřelý kontakt v U16. Zde čekáme na výsledek do zítra. Dnešní trénink U16 je proto preventivně zrušen. Jednotlivé kategorie budou trénovat dále a při tréninku budou odděleny. Budeme upřednostňovat tréninky v menších skupinách. Tréninky CFT budou vedeny s ohledem na tyto pravidla. Tyto tréninky se neruší.

Zároveň prosíme, pokud by někdo pociťoval jakékoliv příznaky nákazy (i mírné), abyste v žádném případě nechodili do areálu klubu. Chovejme se tak, ať můžeme sportovat. Není naším cílem tréninky rušit, neboť zastáváme stanovisko, že pohyb na čerstvém vzduchu podporuje přirozenou imunitu a ta je jednou ze základních ochran před onemocněním COVID-19.

Informace World Rugby

Pečlivě si, prosím, přečtěte informaci World Rugby k problematice COVID-19 a řiďte se jimi při pohybu na hřišti, v klubovně i v šatnách.

Co byste měli vědět Průvodce návratem na hřiště
Co byste měli vědět

Praktické informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Pokud by vás zajímalo, jaký postup v případě kontaktu s pozitivní osobou, uvádíme dále informace ze stránek Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Základním pojmem je rizikový kontakt: Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů…

Pozitivně testovaná osoba je krajskou hygienickou stanicí vyzvána k předání seznamu osob, s nimiž byla v rizikovém kontaktu. Hygienická stanice informace vyhodnotí a rizikové kontakty osloví s tím, že do 5 dnů od rizikového kontaktu musí dotčený absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. KHS vystaví žádanku a podá informaci o karanténě, jejíž délka se počítá 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. „Karanténu“ vystavuje praktický lékař na základě telefonické komunikace dotčené osoby s ním. Rodinní příslušníci ani osoby sdílející společnou domácnost s osobou s rizikovým kontaktem nemají uložena žádné omezení.

Plné znění: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prakticke-informace—co-nasleduje-jste-li-pozitivni–nebo-kontakt-pozitivniho-pacienta-5154_5154_161_1.html

25. 3. 2023
 • MUŽI - Tatra x Sparta 25. 3. 2023 | 11:00 - 13:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U16B - Tatra B x spol.Havířov/M.Hory 25. 3. 2023 | 13:30 - 14:30 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U16 - Tatra x Bystrc 25. 3. 2023 | 15:00 - 16:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
26. 3. 2023
 • U14 - Olomouc x Tatra 26. 3. 2023 | 10:30 - 11:30 Olomouc
  Více podrobností
 • MUŽI B - Tatra B x Praga B 26. 3. 2023 | 11:00 - 13:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U14 B - spol. Přelouč/Babice x spol. Tatra B/Říčany B/Petrovice B 26. 3. 2023 | 11:00 - 12:00 Přelouč Sportovní 1451
  Více podrobností

Praktické informace