Usnesení výkonného výboru ohledně příspěvků

Sportovat zatím nemůžeme

Rugby Club Tatra Smíchov, z.s. v souladu s nařízením vlády ČR odvolal veškeré sportovní a společenské akce, počínaje 12. březnem 2020. V důsledku toho týmy RC Tatra Smíchov absolvovaly pouze zimní přípravu, byla zrušena soustředění, tréninky a na neurčito byla odložena i všechna utkání a turnaje. I přes tuto situaci klub neplánuje plošné navrácení členských příspěvků za jarní část sezóny roku 2020, naopak by chtěl požádat všechny členy, kteří doposud první pololetí roku 2020 neuhradili, aby tak učinili. Výkonný výbor klubu se tak usnesl po předchozí elektronické a telefonické diskuzi a následně schválil na videokonferenci, která proběhla ve středu 8.4.2020.

Výbor toto rozhodnutí zdůvodňuje přetrvávajícími náklady na údržbu areálu a na dokončení probíhajících investičních projektů, které byly započaty ještě před vypuknutím opatření souvisejících s onemocněním COVID-19. Konkrétně se jedná například o pronájmy za sportoviště, údržbu trávníku a také hlavní projekty roku 2020 – studna na hlavním hřišti (Rekonstrukce, modernizace a doplnění vodního hospodářství závlahového systému hřiště), nová plocha s umělým povrchem a celková rekonstrukce areálu.

Využíváme nucenou přestávku

Stávající stav nám naopak umožnil provádět nejen každoroční údržbu trávníků na obou našich hřištích. Na trávnících probíhají v současné době i činnosti, které při zátěži každodenním využívání hřišť k tréninkům, turnajům a zápasům není možné provádět – provzdušnění, prořezání, dosetí travním semenem, vyrovnání zeminou a pod. Přesný termín zahájení jarní sezóny bohužel zatím nelze garantovat, ale snažíme se vše připravit tak, abychom na hřiště mohli ihned po uvolnění některých vládních opatření.

Finanční vyhlídky jsou nejisté

Vedle členských příspěvků jsou významnými příjmy klubu také veřejné granty, sponzorské dary a příjmy ze sportovních akcí zejména těch mezinárodních, o které se však v letošním ročníku nebudeme moct opřít jako to bylo v minulosti. S ohledem na nastalou situaci, vzrůstající ekonomickou nejistotu a riziko případného krácení dotací a sponzorských darů, členské příspěvky představují stěžejní zdroj příjmů.

V případě členů, kteří se v důsledku vládních opatření dostali do finanční tísně, bude případné navrácení příspěvků řešeno individuálně.

VV také rozhodl o značných úsporách na straně fixních nákladů – personálních (sekretariát, sportovní ředitel, trenéři…), investičních (odklad projektů, které mohou být pozdrženy) i provozních.

Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Přejeme všem hlavně zdraví a pohodu a už se všichni velmi těšíme, až se společně potkáme na hřišti!

Všeho do času, Tatra na věky! 

VÝKONNÝ VÝBOR

RC TATRA SMÍCHOV

7. 3. 2024
 • U14 - přátelák se Slávií - horní hřiště 7. 3. 2024 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
8. 3. 2024
 • U10 a U14 + Berlín turnaj/přátelák na Tatře - horní hřiště 8. 3. 2024 - 9. 3. 2024 |  RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
9. 3. 2024
 • U10 a U14 + Berlín turnaj/přátelák na Tatře - horní hřiště 8. 3. 2024 - 9. 3. 2024 |  RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
 • MUŽI REPRE - ČR x Švýcarsko 9. 3. 2024
  Více podrobností
 • REPRE U23 - trénink 9. 3. 2024 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
10. 3. 2024
 • U12 - přátelské utkání - horní hřiště + promítání 6Nations 10. 3. 2024 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
 • Repre dívky U18 - horní hřiště 10. 3. 2024 | 10:00 - 11:30 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností

Praktické informace