Zaměstnanecký sponzoring CSG

Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG pracuje více než 8 200 zaměstnanců.

Zaměstnanecký sponzoring je oblíbený projekt v holdingu CSG. Žádosti se sbírají za pololetí a za dané pololetí je rozdělena celková částka ve výši 250 000 Kč, přičemž každý žadatel má možnost získat maximálně 20 000 Kč na podporu svého projektu.

Žádostí o podporu se v 1. pololetí roku 2022 sešlo několik desítek. Finanční prostředky získaly zejména sportovní a charitativní aktivity.

Mezi úspěšnými žadateli byl i Daniel Kopecký (CSGM), který získal 20 000 Kč na podporu mladých ragbistů: nákup věcných cen, úhrada nákladů na dopravu, ozvučení areálu, příprava herní plochy a zázemí, nákup občerstvení, zdravotnická asistence, úklid areálu Prague Youth Rugby Festival.

Děkujeme!

czechoslovakgroup.cz

9. 6. 2023
  • Australský fotbal trénink horní hřiště 9. 6. 2023 | 19:00 - 21:00
    Více podrobností
10. 6. 2023
  • Tonda Brabec - hřiště 10. 6. 2023 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
    Více podrobností
11. 6. 2023
  • U14 - Tatra x Sparta - finále ligy 11. 6. 2023 | 17:00 - 18:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
    Více podrobností

Praktické informace