Kontakty

Sportovní ředitel

Mgr. Filip Vacek: tel. 608 965 755, filip.vacek@rugbytatra.com

Minipřípravka U6

Jan Plíčka: tel. 736776173, slaska1@centrum.cz
Lukáš Linka, Bohuslav Holan

Mladší přípravka U8

Jan Bobo Souček: tel. 608302015, soukyho@gmail.com 
Bohuslav Holan, Jiří Olič

Starší přípravka U10

Leoš Kořený: tel. 723 148 047, laika.k@centrum.cz
Milan Malušek, Jan Přibyl, Thomas Šoltys, Lukáš Drlík, Petra Oličová, Janek Severa

Mladší žáci U12

Martin Olič: tel. +420 602 607 195, olee@email.cz
Petr Horák, Mirek Brožek, Šimon Borecký

Starší žáci U14

Mgr. Filip Vacek: tel. 608 965 755, filip.vacek@rugbytatra.com
Ondřej Loučka – ol.policie@gmail.com
Vladimír Vanický, Martin Aschenbrenner, Daniel Stárka, Jan Laštovka

Mladší dorost U16

Karel Berounský a Diego Moll
Petr Hornych, Ondřej Novotný: tel. 725 313 825, ondrej.novotny61@gmail.com

Starší dorost U19

Karel Šampalík: tel. 777 890 898, ksampalik@gmail.com

Ženy a dívky

Stanislav Král: tel. 606 283 047, stanislav.kral@rugbytatra.com
Jan Čiverný: tel. 734 354 406, jan.civerny@rugbytatra.com

Muži “A”

Mgr. Filip Vacek: tel. 608 965 755, filip.vacek@rugbytatra.com
Mark Kelly, Ondřej Loučka, Jan Maštera, Jan Žíla, Marek Šimák

Trénikové centrum mládeže TATACA

Mgr. Filip Vacek: tel. 608 965 755, filip.vacek@rugbytatra.com
Vladimír Vanický

Muži “nováčci”

Karel Šampalík: tel. 777 890 898, ksampalik@gmail.com

Veteráni

Jiří Jersák: tel. 723 619 541

Pravidla jednání trenérů

Naši trenéři mládeže se snaží vždy dodržovat tato pravidla:

 • jsou si dobře vědomi toho, že za děti přebírají odpovědnost, která jinak přísluší rodičům,
 • vedou děti svým příkladem a mají na paměti, že pro děti jsou vzorem,
 • jsou velkorysí, pokud jde o pochvaly a zároveň se nikdy dětem nevysmívají ani na ně nekřičí pro chyby nebo prohraná utkání,
 • učí děti, že pravidla hry jsou vzájemnou dohodou, kterou nikdo nemůže obcházet nebo porušovat,
 • mají pro činnost trenéra mládeže řádnou kvalifikaci a stále pracují na svém vzdělávání,
 • na hráče mají přiměřené požadavky, ať už jde o fyzické výkony nebo čas,
 • podporují respekt ke všem zúčastněným – spoluhráčům, rozhodčímu, soupeři i dalším osobám, které se na utkáních podílejí,
 • vytvání pro trénink bezpečné a příjemné prostředí a vždy dbají doporučení lékařů ohledně zdravotního stavu hráčů.
25. 1. 2020
8. 2. 2020
 • Setkání přátel RCTS - Zabijačka a společné sledování TV Championship 8. 2. 2020 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • ZBUZANY U6-U12 8. 2. 2020 Zbuzany, 252 25 Zbuzany, Česko
  Více podrobností

Praktické informace

 • Video spot o nás

  Slušnost | Respekt | Radost | Výchova
  Krátký spot, který musíte vidět.

  to musíš vidět